VitaliteitDoel is om medewerkers laagdrempelig en discreet toegang te geven tot online mogelijkheden om te werken aan vitaliteit.
Middelen die daarbij worden ingezet:    Wat is vitaliteit?

    Vitaliteit is levensenergie. De mate van vitaliteit is het gevolg van energie management (uitgifte en verkrijgen) op vier domeinen van het menselijke functioneren, namelijk fysiek, emotioneel, mentaal en zingeving. Vitaliteit is het gevolg van de balans tussen inspanning en ontspanning/herstel binnen de vier gebieden. Zowel ondergebruik als overgebruik van energie leidt uiteindelijk tot afname van energie. Optimale inzet van de vier domeinen van ons functioneren vergroot vitaliteit. Door systematisch de grens van energiegebruik te verleggen kan de capaciteit tot het leveren van energie vergroot worden, met respect voor de grenzen en de herstelbehoefte. De capaciteit tot het leveren van energie wordt vergroot door beheerst en in een systematische wijze boven het normale gebruik te komen.

    De vitaliteit van de medewerker is het gevolg van energiemanagement binnen werk en privé. Het vergroten van de vitaliteit vraagt daarom om een integrale benadering van de mens, waarbij aandacht is voor de balans in de vier gebieden, binnen werk en privé.

    Pasted Graphic